Hall of Fame

SVENSK PINGIS HALL OF FAME

- by Svenska Pingisakademin

Svenska Pingisakademins huvudverksamhet är precis som tidigare att samla ekonomiska medel och dela ut stipendium till talangfulla ungdomsspelare i landet. Våren/sommaren 2022 är avsikten att skicka ett antal stipendiater på en internationell ungdomstävling.

Vid sidan av detta delar vi som bekant ut Stellans & Ann-Christins Hederspris för Årets Prestation . Ett nyinstiftat årligt vandrings-/hederspris som saknats i Svensk Pingis.

Nu utökar vi akademins verksamhet ytterligare genom att lansera Svensk Pingis Hall of Fame- by Svenska Pingisakademin. De 50 första invalda presenteras nedan.